Gå tillbaka
Close menu
Bakgroundsmönster Bakgroundsmönster

Terapitjänster
Fit-outcomes

Feedback-informerad terapi – FIT

Jag vill i texten som följer försöka besvara den grundläggande frågan, Vad är det som gör psykoterapi verksamt, läkande och utvecklande?
Dessutom vill jag berätta om hur jag arbetar för att du som klient ska få ett personligt bemötande, anpassat efter just dina behov och dina förväntningar, så att du kan uppnå dina mål med terapin.

Arbetsallians: relation, metod och mål
Arbetsallians kan låta som ett flummigt begrepp men innebörden kan kort beskrivas som:För att läkning och utveckling ska kunna äga rum måste du ha en trygg bas att utgå ifrån. Grunden till denna trygga bas byggs med hjälp av de tre ovannämnda faktorerna som ingår i alliansen. Det är viktigt att terapeuten är förankrad och väl insatt i sin teoretiska grund och att det finns en linje i behandlingen som går ihop med denna. Allt detta för att skapa en stark arbetsallians, som läkning och utveckling kan utgå ifrån.Feedbackinformerad terapi – FIT

För att säkerställa att du som klient ska få denna upplevelse av trygghet, hopp och en stark allians med terapeuten använder jag mig av Feedbackinformerad terapi, FIT. Detta är inte en egen terapiform utan ett verktyg som används för att bedöma hur klienten upplever sin relation och sin allians med terapeuten. Bedömningen sker med hjälp av fyra frågor som används i slutet av varje session.

Klientens reflektioner kring dagens session:


Frågorna besvaras utifrån en skala som ger klienten möjlighet att reflektera över dagens session. De ger svar på tillexempel: ”Vad hjälpte mig idag?” eller ”Jag skulle vilja att vi fördjupar oss mera i detta tema nästa gång”. Det är viktigt att klargöra att klienten inte måste säga något.

Det är mitt ansvar som terapeut att skapa en trygg atmosfär i feedbacksituationen så att klienten känner sig trygg med att lämna den feedback som kan hjälpa till att öka kvaliteten, av bemötandet och terapin, som terapeuten kan leverera under nästa session.Möjlighet för klienten att följa sin utveckling

För att klienten och terapeuten ska kunna följa utvecklingen och effekten av terapin över tid, får klienten fyra frågor i början av varje session där hen kan reflektera över sitt mående under tiden som har gått sedan föra sessionen. Har det gått bättre eller sämre och vad kan detta bero på? Är det något som vi ska ändra i terapin eller kanske fördjupa? Eller är det yttre faktorer som påverkar hur klienten mår?Frågorna handlar om: (ORS: outcome rating scale) Klientens mående senaste veckan:De båda skattningarna tar ca 3 – 5 min per session. Skattningen görs i ett säkert system, FIT-Outcomes, där klienten är avidentifierad.

Här är ett exempel på hur det kan se ut när en klient har skattat över tid (FIT-Outcomes 2018).
SRS: session rating scale - Klientens reflektioner kring dagens session.
ORS: outcome rating scale -Klientens mående senaste veckan.ChartReferenser
Miller S. D. & Bertolino B. (2014) Feedback-informerad terapi FIT. Lund: Studentlitteratur.
Wampold B. E. (2012) Psykoterapins Grundar. En introduktion till teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
FIT-Outcomes (2018) Hämtad 2018-02-07 från www.fit-outcomes.com