Tension and Stress Releasing Exercises (TRE)


”Tension and Stress Releasing Exercises (TRE) är en kroppsorienterad metod för att frigöra kroppen från fysiska, emotionella och mentala spänningar. Detta sker bland annat genom att gradvis släppa de djupa och kroniska muskelkontraktioner som skapas vid långvarig stress.

Övningarna i TRE aktiverar en naturlig funktion för stressreglering som innebär att det skapas en neurogen skakning i kroppens muskler (inifrån och ut). Den neurogena skakningen skapar gradvis en avspänning i de muskler som är spända. När det sker signalerar kroppen till hjärnan att stressen eller det eventuella hotet är över.

Då TRE används regelbundet blir resultatet för de flesta ökad stresstålighet, samt att individer med, till exempel, sömnsvårigheter, oro, ångest, vredesutbrott, Post Traumatisk Stress Syndrom ofta gradvis kan återgå till att fungera normalt igen.” Av Jonas Nordström TRE tränare och instruktör.

TRE är lätt att lära och kan sedan användas utan hjälp av en terapeut, eller om man önskar ett djupare terapeutiskt arbete, med hjälp av en TRE-tränare. Metoden är mycket effektiv och används i över 10 länder av yrkesgrupper där man ofta möter stress och trauma.

Både inom TRE och Gestaltterapi syftar man till ökad grad av självreglering, en bättre balans fysiskt och mentalt.

När du utför TRE kommer du mer i balans och det är viktigt att stå stadigt med fötterna på jorden när du i gestaltterapi kan behöva konfrontera skrämmande och kanske traumatiska upplevelser i ditt liv.
Jag arbetar både med gestaltterapi och TRE, var för sig eller i en kombination, utifrån det behov som du har.