TERAPIFORM FÖR

Svartsjuka


I nära relationer

De flesta människor upplever någon gång i sitt liv att de blir svartsjuka. Det kan vara en kort känsla av obehag, som kan göra en ledsen, osäker, arg och eller skamfylld.

För de flesta går det över ganska fort men för andra kan det vara ett problem som inte stannar vid den obehagliga känslan.


Känslan av skam kan väckas när man upplever att man bli avvisad, ignorerad eller känner sig bortvald eller övergiven. För någon kan det leda till ilskna utbrott, anklagelser, som upplevs som oproportionerliga för den som ilskan är riktad mot.

Svartsjukereaktionerna kan vara en konsekvens av upplevelser, som man har haft tidigt i livet. Erfarenheten av att viktiga och nära relationer har varit oförutsägbara. Om dessa relationer har varit otrygga kan det ha varit en nödvändig strategi att vara misstänksam och på sin vakt. För att man har försökt att skydda sig själv mot psykisk smärta och svek. Dessa mönstra tar man ibland med sig in i den vuxna kärleksrelationen. Som en konsekvens av detta kan ett destruktivt svartsjukmönster uppstå.


Hur tänker du som är svartsjuk på din partner?

Ofta har du som upplever svartsjuka en sårbarhet gällande separation - att bli avvisad och känna sig övergiven. Detta kan trigga djupa känslor av skam, rädslor och raseri.

Det kan vara en liten sak som triggar igång tankarna. Partnern är kanske på en AW och någon gång kommer tanken hos den som är hemma, ”Undrar när hen kommer hem?”. Ett gryende obehag, som snart blir till en växande ångest börjar och tankarna fortsätter att älta. ”Ett enkelt telefonsamtal är väl ok, det visar bara att jag bryr mig”. Men partnern är kanske upptagen i samtal med sin kollega och upptäcker inte att mobilen ringar. Hos den som är hemma har tankarna snart spunnit iväg. ”Varför svarar hen inte i telefonen…? Hen gör det enbart för att sätta mig på prov…”. Tiden går och tankarna fortsätter att spinna, ”Jag borde ha sett det komma. Hen har nonchalerad mig ganska mycket den senaste tiden…”. Känslan av att det kokar på insidan eller känslan av ledsenhet och ångest växer. ”Hen är säkert med den roliga kollegan som hen ofta prata om… Jag måste ringa igen, bara så att jag kan lugna mig lite…”. Inget svar. Tankeältandet ökar och även känslan av ilska, ledsenhet, sorg och skam. ”Hen ska verkligen få förklara sig när hen kommer hem.”.

En timma senare när partnern kommer hem blir hen mött av en jättearg eller väldigt ledsen sambo som kan vara anklagande, ”Varför svarar du inte på din telefon? Vem har du varit med? Varför var du borta så länge? Har jag överhuvudtaget ingen betydelse för dig? Om detta ska föreställa en kärleksrelation kan vi lika gärna avsluta den, så kan du få det som du vill ha det utan mig”.

Partnern, som kommer hem kan få upplevelsen av att hen måste försvara sig och förklara sig fast det blir som att försvara sig mot den annans fantasi. En omöjlig uppgift.

Samma dynamik kan spela ut sig på en fest där båda är.Copingstrategier, hur hanterar jag mina jobbiga känslor i svartsjukan?

 • Jag försöker att trycka bort de jobbiga känslorna, till exempel med sysselsättning, titta på film eller alkohol, droger.

 • Jag försöker att ha en inre lugnande dialog typ, ”Min partner gör ju inget som skulle såra mig”. Jag vill sluta ha dessa dumma tanker - jag är bara korkad och dum som tänker så, etcetera

 • Jag försöker att kontrollera min partner på olika sätt:

    • Jag skjutsar min partner till och från jobbet, AW:n eller festen under förevändningen av att vara snäll men mest för att det känns lugnande att veta vem min partner ska vara med. Var de ska vara och hur länge.

    • Jag avkräver min partner förklaringar på vad hen har gjort under tiden hen var borta

    • Jag kontrollera min partners färd med hjälp av elektroniska prylar – eller går in i min partners telefon eller dator och läser meddelanden och mejl

    • Jag kan bli hotfull och hota med att skada mig själv eller min partner

 • Jag fastnar i mina tankar. Jag ältar, analysera, planerar och hamnar i en nedåtgående spiral, som ökar känslor som skam, rädsla och ilska

 • Jag tolkar situationer negativt, fastnar i fantasier och minnesbilder, som bara bekräftar att min tanke är sanningen

 • Jag skannar omgivningen efter hot och fara – till exempel när min partner och jag är på en social tillställning. Vem pratar min partner med, hur länge, ler min partner till den hen prata med


Hur kan det bli för dig som lever med en svartsjuk?

 • Jag börjar ifrågasätta mig själv, ”Var det jag som skulle ha hört av mig? Jag kom kanske hem lite sent. Log jag för mycket mot vännen på festen?”

 • Jag försöker att anpassa mig i syfte att undvika att min partner blir svartsjuk

 • Jag ringer hem om jag blir lite sen. Ringer flera gånga för att lugna min partner

 • Jag tackar nej till tillställningar, som jag har lust att gå på för att undvika ilskna utbrott från min partner

 • Jag minskar kontakten med min familj för att kunna vara mera tillsammans med min partner

 • Jag säger ja till sex fast jag inte har lust för att lugna min partner med närhet. Jag gör det för inte väcka misstanke och för husfriden.


Hur kan jag bli av med min svartsjuka?

Första steget för att kunna ta dig ur din destruktiva svartsjuka är att komma till förståelsen av att problemet ligget hos dig. Din partner kan hjälpa till genom att bli medveten om på vilket sätt hen har anpassat sig under relationen. Syftet med anpassningen har varit att hålla dig lugn genom att undvika göra saker eller att göra saker som hen inte har lust med. Till exempel genom att ge försäkringar och sätta egna behov åt sidan. Partnern kommer att bli uppmanad till att sluta göra detta så att det blir möjligt för dig som är svartsjuk att utveckla en ökad trygghet inuti dig själv utan att vara beroende av din partner för att reglera dig.

Tankeprocesserna som drivs igång när du som har problem med svartsjukan triggas, leder ofta till försämrad förmåga till att reglera dig själv. När du blir överväldigad av starka känslor som sorg, ilska, skam och ledsenhet, som är en del i svartsjukan, då tänker och handlar du inte lika smart som du brukar göra. Man kan nästen säga att din smarta hjärna släcker ned och du går in i ett kamp- eller flyktbeteende. Självkänslan minskar, tilliten till dig själv och din partner bliver obefintlig. Du kan uppleva det som en kontrollförlust – som om du blir kidnappad av dina känslor i stunden. När svartsjukan är som starkast gör och säger du sakar som du menar till 100 procent i stunden. När den starka känslan har klingat av och du får tillgång till den smarte hjärna igen ångrar du ofta det du har sagt och gjort. Du ber om förlåtelse men upplever att det händer igen och igen. Rädslan för att bli lämnat på riktigt ökar och du har lättare att bli triggad nästa gång. Det blir en ond spiral.


I Metakognitiv terapi kartlägger vi hur tankeprocesserna ser ut och hur de påverkar din förmåga till självreglering. Vi tar reda på vad det är som triggar igång dem och undersöker vilka strategier du använder för att hantera dina jobbiga tanker och känslor. Tankeprocessen i svartsjukan, som kan kännes massiv, överväldigande och okontrollerbar sätter vi upp i en begriplig modell, som synliggör de enstaka delarna i processen. Därefter tar vi reda på vilken del som vi i terapin ska börja utveckla eller avveckla för att du som klient ska få tillbaka kontrollen över dig själv och din partner sin frihet i det som du har upplevt som svåra situationer. Vi tar oss sedan strukturerat framåt och tränar på nya strategier, som är funktionella och utvecklande för dig. Din framgång följer vi under terapins gång med en skattningsskala, som säkerställer att vi lägger krutet på rätt ställe och att du rör dig åt rätt håll.

Det är ofta bra för processen att ha partnern med på ett till tre samtal i syfte att kartlägga hur hen har anpassat sig och hur hen kan stödja din process genom att stå att stå upp sina egna behov. Det kan uppleves som väldigt svårt till en början för båda parter i relationen och under denna process kan det krävas en del upprepningar. Målet är att utveckla två självreglerande individer, som kan leva i en jämställd relation.