Vad är trygg anknytning?  • Jag känner mig säker på att andra kommer att finnas till hands för mig när jag behöver dem.


  • Jag har ganska lätt att komma nära andra människor.


  • Om det är något som bekymrar mig så märker andra oftast det och bryr sig om mig.


 • Jag är säker på att andra människor kommer att tycka om och respektera mig.Tryggt anknutna barn:
60-70 procent av barnen i västvärlden har en trygg anknytning. De känner sig trygga i förälderns närvaro och kan använda dem som en trygg bas att återgå till när de vill utforska sin omgivning. 


Hur uppstår den?

Ett barn som upplever en nära varm och obruten relation till en känslomässigt tillgänglig mamma, pappa eller annan primär och permanent omvårdnadsperson under sina första levnadsår, kommer att utveckla en trygg anknytning. I relationer där trygg anknytning bildas hos barnet, speglar föräldrarna sitt barn och hjälper det med att reglera och hantera sina känslor. I den trygga relationen lär barnet sig så småningom att mentalisera. Mentalisering är förmågan att kunna tänka/känna sig in i en annan människa och lära sig tolka och välja sitt beteende ut ifrån egna känslor, tankar och önskemål.

Tyvärr är det ingen garanti för att man då kan gå igenom livet utan problem. Våldsamma händelser kan ha en negativ påverkan på en trygg anknytning. Men en bra början på livet där vi har skapat en trygg bas i oss själva med hjälp av våra föräldrar kan definitivt hjälpa oss senare i livet. 


Hur visar den sig i vuxna kärleksrelationer?

Vad kan hända för mig i relation till andra anknytningsmönster?
Människor som har en trygg anknytning har ofta lätt att bygga en relation oavsett om den andra är trygg, otrygg undvikande eller otrygg ambivalent i sitt anknytningsmönster.


  • Om två tryggt anknutna människor träffar varandra och börjar en relation kommer resultatet ofta bli en långvarig och stabil relation. Upplevelsen av närhet kommer att vara trygg.


 • Om jag som tryggt anknuten börjar en relation med en otrygg undvikande eller en otrygg ambivalent kommer min trygghet i kärleksrelationer och trygghet i närhet ofta smitta av sig på min partner så denna kommer känna sig mera trygg.När det rör sig om sex:


  • Jag känner mig trygg med att uttrycka och känna närhet till min partner.


  • Jag kan njuta för min egen del.


 • Jag har lust att utforska mig själv.Hur är barnets beteende i främlingssituationen? 

Om ett tryggt anknuten barn blir lämnat av sin förälder kommer reaktionen för barnet bli att det protesterar kraftfullt och känslomässigt. När mamman återkommer söker barnet sig till sin mamma och låter sig snabbt tröstas. När barnet känner sig tryggt igen återgår det till att utforska sin omgivning.


Hur visar den sig på dagis när barnet är ca 3,5 år gammal och mamma inte är där?

Om barnet, när det är cirka 1 år gammalt, uppvisar ett mönster som visar en tryggt anknytning till sin närmsta anknytningsperson, ofta mamma, kan man ut ifrån det förutsäga hur barnet ungefär kommer reagera när det är på dagis som cirka 3,5-åring. Barnet kommer troligtvis bli beskrivet av dagispersonalen som samarbetsvilligt. De andra barnen tycker om det och det är framåt och resursrik.


Hur visar den sig i relation till primär anknytningsperson vid 6-års ålder?

Som tryggt anknutet barn kommer jag vid 6-årsåldern behandla mina föräldrar avslappnat och vänskapligt. Jag har förtroende för dem och kan ibland vara finurlig i min kontakt med dem. Jag kan lätt delta i okomplicerade samtal. 
Som tryggt anknutet barn är jag inte rädd för att uttrycka mina behov gentemot mina föräldrar. Jag kan väldigt tydligt ge uttryck för mina behov utan att ha ångest för att bli övergiven och jag har också tillit till att jag kan söka tröst och stöd när det behövs.
På det viset blir det balans mellan barnets behov av att kunna utveckla båda självständighet och förmågan att vara nära en annan människa. 


Vad kan gestaltterapi göra för dig?

Även om du har en trygg anknytning kan du som alla andra uppleva stunder i livet som är präglade av sorg, ångest, kris eller relationsproblemen. Det som man inledningsvis gör under terapisessionerna är att med ett fenomenologiskt tillvägagångssätt kartlägga relationen till dig själv och din omgivning, det vill säga man skalar av konkreta vardagssituationer lager för lager tills man kommer fram till kärnproblemet.

Den ökade medvetenheten skapar möjlighet att pröva nya val eller att hålla kvar vid gamla strategier som du trivs med. Genom gestaltterapi kan du skapa ett kreativt och hälsosamt sätt att möta dig själv och omvärlden på. 


Gestaltterapi användes i syfte att integrera svåra händelser och på det viset frigöra energi som annars används för att undvika situationer, kroppssensationer eller känslor som sätter oss i kontakt med smärtan som alltid finns i samband med det som vi försöker trycka bort. Dels genom att pratar om din upplevelse, genom upplevelsesorienterad terapi och genom att bli exponerad för det som känns jobbigt i ett tryggt och lugnt rum. På det viset kan du att bit för bit kan integrera upplevelsen och göra den till en del av dig och inte något som du försöker att trycka bort. Läs mer


Vad kan TRE göra för dig?

TRE kan hjälpa dig återställa din fysiska och mentala balans och hjälpa dig att öka din förmåga till fysisk och psykisk självreglering.
Även om du har en trygg anknytning är det ingen garanti mot att du inte kommer råka ut för potentiellt traumatiserande upplevelser eller mot att du upplever perioder i livet med stora stresspåslag. Här kan TRE vara till stor nytta för dig.
De grundande och spänningsförlösande övningarna ger dig en unik möjlighet för att stå fast på jorden i svåra situationer och integrera händelser så att de blir en del av dig, som du lära dig leva med och inte något som du försöker trycka bort.   
TRE fungera från kroppen och uppåt, vilket betyder att man i första hand får nervsystemet i kroppen att lugna ner sig och det har sedan en lugnande effekt på kroppens produktion av stresshormoner och ger oss i sin tur en faktisk och en upplevd känsla av att vara i en avslappnat, trygg och lugn tillstånd.
Läs mer